Mēnesis: 2022. gada februāris

PAZIŅOJUMS

2022. gada 18. februārī Vides pārraudzības valsts birojā ir iesniegta ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma (IVN) četru vēja elektrostaciju būvniecībai Ventspils novada Popes pagastā aktuālā redakcija. IVN tiek veikts četrām vēja elektrostacijām (VES) ar katras jaudu 5,6

PAZIŅOJUMS par ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu ātrgaitas autoceļa būvniecībai maršruta E67 posmā “Vangaži – Skulte”

Ar Vides pārraudzības valsts biroja 2020. gada 12. decembra lēmumu Nr.5-02/20 ir piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra ātrgaitas autoceļa būvniecībai maršruta E67 posmā “Vangaži – Skulte”. Paredzētās darbības ierosinātāja ir VSIA “Latvijas Valsts ceļi” (LVC), reģ.Nr.40003344207,