Dabas vērtību aizsardzības un apsaimniekošanas plāni

SIA “Enviroprojekts” ir plaša pieredze darbā ar dažādām dabas vērtībām – izstrādājot īpaši aizsargājamu dabas teritoriju, tajā skaitā Natura 2000 teritoriju, aizsardzības plānus, kā arī apsaimniekošanas un ekspluatācijas noteikumus dažādiem dabas objektiem un publiskām ūdenstilpēm.

Mēs sniedzam tādus pakalpojumus kā:

  • Dabas aizsardzības plāna izstrāde;
  • Ūdenstilpes ekspluātācijas noteikumu izstrāde;
  • Ūdenstilpes vai cita dabas objekta apsaimniekošanas plāna izstrāde;
  • u.c.

 

 

Saldus ezera ekspluatācijas noteikumu izstrāde Saukas ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde
Dabas lieguma “Diļļu pļavas” dabas aizsardzības plāna izstrāde Dabas lieguma “Sventājas upes ieleja” dabas aizsardzības plāna izstrāde
Dabas lieguma “Tāšu ezers” dabas aizsardzības plāna izstrāde Dabas lieguma “Vidzemes akmeņainā jūrmala” dabas aizsardzības plāna izstrāde
Viesītes ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde Dabas lieguma “Dūņezers” dabas aizsardzības plāna izstrāde