Projektēšanas pakalpojumi

SIA “Enviroprojekts” veic projektēšanas darbus un autoruzraudzību šādām būvēm, un objektiem:

  • Meliorācijas sistēmas;
  • Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas;
  • Angāri;
  • Atkritumsaimniecības objekti;
  • Karjeri, ūdensgūtnes;
  • Ostu infrastruktūra;
  • Hidrotehniskas būves.
Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija Sarkandaugavas teritorijā” projektēšanas un attīrīšanas darbi SIA „OVI Rīga” teritorijā Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde “Sauriešu Jaunā karjera teritorijas sakārtošanu un multifunkcionālās atpūtas zonas ierīkošanu Stopiņu novadā”
Sanācijas un vides eksperta pakalpojums projekta „Vēsturiski piesārņotas vietas „Liepājas Karaostas kanāls”sanācijas darbu būvuzraudzība un vadība” ietvaros Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ūdensvada izbūvei Brunavas pagasta Grenctāles  ciemā