Mūsu komanda

Pēteris Blumats – valdes loceklis

E-pasts: peteris@enviro.lv

Līga Blanka – projektu vadītāja, vides eksperte

E-pasts: liga@enviro.lv

Valdis Felsbergs – projektu vadītājs, vides eksperts

E-pasts: valdis@felsbergs.lv

Ivans Semjonovs, Dr.ģeol. – hidroģeologs

E-pasts: ivans@enviro.lv

Laine Roziņa – projektu vadītāja

E-pasts: laine@enviro.lv

Leopolds Barkāns – vecākais inženieris

E-pasts: leo@enviro.lv

Mārtiņš Grosbahs – projektu vadītājs, ĢIS eksperts

E-pasts: martins@enviro.lv

Ieva Anna Arāja – projektu koordinatore

E-pasts: ieva@enviro.lv

Atis Cirpons – IT speciālists, kartogrāfs

E-pasts: atis@enviro.lv

Aigars Grasis – finanšu eksperts, ekonomists

E-pasts: aigars@enviro.lv