Mūsu komanda

Pēteris Blumats – valdes loceklis
E-pasts: peteris@enviro.lv
Līga Blanka – projektu vadītāja, vides eksperte
E-pasts: liga@enviro.lv
Valdis Felsbergs – projektu vadītājs, vides eksperts
E-pasts: valdis@felsbergs.lv
Ivans Semjonovs, Dr.ģeol. – hidroģeologs
E-pasts: ivans@enviro.lv
Laine Roziņa – projektu vadītāja
E-pasts: laine@enviro.lv
Leopolds Barkāns – vecākais inženieris
E-pasts: leo@enviro.lv
Krišjānis Ralfs Veinbergs – projektu vadītājs, ĢIS eksperts
E-pasts: krisjanis@enviro.lv
Ieva Anna Arāja – projektu koordinatore
E-pasts: ieva@enviro.lv
Atis Cirpons – IT speciālists, kartogrāfs
E-pasts: atis@enviro.lv