Radiācijas drošības un kodoldrošības novērtēšanas pakalpojumi

Radiācijas drošības un kodoldrošības sertificēta eksperta (nemedicīniskajā apstarošanā) pakalpojumi šādās jomās:

Radiācijas eksperta pakalpojumi šādās jomās:

 • Radiācijas drošība, veicot darbības ar radioaktīvas vielas saturošiem jonizējošā starojuma avotiem (JSA):
 • Darbības ar valsts nozīmes JSA: kvalitātes nodrošināšanas dokumentu sagatavošana, mērījumu veikšana (darba vietas monitorings un kvalitātes mērījumi), konsultēšana radiācijas drošības nodrošināšanā, transportēšanā, darbībās ar radioaktīvajiem atkritumiem un demontāžā un likvidēšanā.
 • Darbības ar slēgtajiem lieljaudas, vidējas jaudas un citas jaudas JSA: kvalitātes nodrošināšanas dokumentu sagatavošana, mērījumu veikšana (darba vietas monitorings un kvalitātes mērījumi), konsultēšana radiācijas drošības nodrošināšanā, transportēšanā, darbībās ar radioaktīvajiem atkritumiem un demontāžā un likvidēšanā.
 • Darbības ar vaļējiem lieljaudas JSA: kvalitātes nodrošināšanas dokumentu sagatavošana.
 • Darbības ar vaļējiem vidējas jaudas un vaļējiem citas jaudas JSA: kvalitātes nodrošināšanas dokumentu sagatavošana, mērījumu veikšana (darba vietas monitorings un kvalitātes mērījumi), konsultēšana radiācijas drošības nodrošināšanā, transportēšanā un darbībās ar radioaktīvajiem atkritumiem.

 

 • Radiācijas drošība, veicot darbības ar dabiskas izcelsmes radioaktīvajiem materiāliem: kvalitātes nodrošināšanas dokumentu sagatavošana un konsultēšana radiācijas drošības nodrošināšanā;

 

 • Radiācijas drošība, veicot darbības ar radioaktīvas vielas nesaturošiem jonizējošā starojuma avotiem:
 • Darbības ar paātrinātājiem (u.c. lieljaudas JSA): kvalitātes nodrošināšanas dokumentu sagatavošana, mērījumu veikšana (darba vietas monitorings un kvalitātes mērījumi), konsultēšana radiācijas drošības nodrošināšanā.

Kodoldrošības eksperta pakalpojumi šādā jomā:

 • Radiācijas drošība un kodoldrošība, veicot darbības ar kodolmateriāliem: Kvalitātes nodrošināšanas dokumentu sagatavošana, mērījumu veikšana (darba vietas monitorings un kvalitātes mērījumi), konsultēšana radiācijas drošības nodrošināšanā, transportēšanā, darbībās ar radioaktīvajiem atkritumiem un demontāžā un likvidēšanā.

 

Atsauksmes objekti:

Pasūtītājs – Latvijas Universitāte: Medicīnas un dzīvības zinātņu Tehnoloģijas perspektīvā centra Rīgā, Torņkalna ielā 7 dokumentācijas izstrāde:

 • Radiācijas drošības eksperta atzinums par plānoto darbību;
 • Radioaktīvo atkritumu plūsmu un apsaimniekošanas principu izstrāde;
 • Radioaktīvo vielu izkliedes vidē aprēķini un modelēšana.

 

Pasūtītājs – Bīstamo atkritumu valsts pārvaldības aģentūra: Nacionālā daudzfunkcionālā ciklotrona centra koncepcijas izstrāde (2008.gads):

 • Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde;
 • Ietekmes uz vidi novērtējums.