Piesārņojums un sanācija

SIA “Enviroprojekts” ir vairāk nekā 10 gadu pieredze ar projektiem, kas ietver piesārņojuma izplatības, apjoma noteikšanu, kā arī darbā ar Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistra objektiem un citām piesārņotām vietām Latvijas teritorijā. SIA “Enviroprojekts” sniedz tādus pakalpojumus kā:

  • Hidroģeoloģiskā, ģeoekoloģiskā, ģeotehniskā un ģeoloģiskā izpēte;
  • Piesārņojuma veida, koncentrāciju, vecuma un specifikas izpēte;
  • Piesārņojuma apjoma izpēte un aprēķini un modelēšana;
  • Piesārņotās vietas sanācijas projekta un alternatīvu izstrāde;
  • Piesārņotās vietas sanācijas procesa vadība;
  • u.c.
Piesārņotās vietas Nr. 01954/3767 piesārņojuma apjoma izpēte un pēc sanācijas piesārņojuma izpēte Sarkandaugavas upītes sanācijas projekta izstrāde
Alūksnes ezera DR līča piesārņojuma un sanācijas alternatīvu izpēte Grunts un gruntsūdeņu piesārņojuma izpēte Bijušajā Višķu profesionālās vidusskolas mazuta saimniecībā
Sanācijas darbi un piesārņojuma izpēte Rūpniecības ielā 1, Ventspilī  Grunts un gruntsūdeņu piesārņojuma izpēte Rīgā, Mūkusalas ielā b/n teritorijā