Autors: enviroprojekts

PAZIŅOJUMS par autoceļa A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers-Saulkalne) pārbūves par ātrgaitas autoceļu ietekmes uz vidi novērtējuma iesniegšanu

2023. gada 7. decembrī ir iesniegta Vides pārraudzības valsts birojā Valsts galvenā autoceļa A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers-Saulkalne) iespējamās pārbūves risinājumu aktualizācijas ātrgaitas ceļa būvniecībai ietekmes uz vidi novērtējuma aktuālā redakcija. Ar Vides pārraudzības valsts biroja 2020. gada 10. novembra

Informācija

Informējam, ka SIA “Latvijas vēja parki” aicina interesentus pieteikties darba grupām par VES “Limbaži” un VES “Valmiera – Valka” būvniecības ieceri. Lai pieteiktos darba grupām par VES “Limbaži”, ejiet uz: https://vejaparki.lv/lv/jaunumi/darba-grupas-ves-limbazi par VES “Valmiera – Valka” būvniecības ieceri ejiet

PAZIŅOJUMS par vēja elektrostaciju būvniecības projekta EN12 ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Publicēts 01.12.2023. laikrakstā “Kurzemnieks” Nr.93(11928), “Kurzemes Vārds” Nr.231(9566)un “Ventas Balss” Nr.139. Pēc Vides pārraudzības valsts biroja lēmuma Nr. 5-02-1/26/2023 (29.09.2023.) ir uzsākts ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) plānotajai vēja elektrostaciju (VES) būvniecībai, projekts EN12  un