PAZIŅOJUMS par ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu ātrgaitas autoceļa būvniecībai maršruta E67 posmā “Vangaži – Skulte”

Ar Vides pārraudzības valsts biroja 2020. gada 12. decembra lēmumu Nr.5-02/20 ir piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra ātrgaitas autoceļa būvniecībai maršruta E67 posmā “Vangaži – Skulte”.

Paredzētās darbības ierosinātāja ir VSIA “Latvijas Valsts ceļi” (LVC), reģ.Nr.40003344207, adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV – 1050; elektroniskā pasta adrese: lvceli.lv@lvceli.lv.

Paredzētās darbības vieta: Siguldas, Saulkrastu un Limbažu novads.

Plānots ātrsatiksmes autoceļš (nākotnē – automaģistrāle) ar divām brauktuvēm (4 braukšanas joslas) no autoceļa A2 “Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene)” no Vangažiem līdz Skultei, pieslēdzoties autoceļam A1 “Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži)” ~26 km garumā. Autoceļam plānoti divlīmeņu ceļumezgli ar autoceļiem A1, A2 un reģionālo autoceļu P6 “Saulkrasti – Sēja – Ragana”. Vietējā satiksme tiks organizēta pa zemākas kategorijas autoceļiem, pieslēdzot tos pamattrasei divlīmeņu mezglos. Jaunā autoceļa trase ir maksimāli piekļauta topošā ātrgaitas dzelzceļa Rail Baltica trasei, un ir sagatavotas divas alternatīvas: katra savā pusē dzelzceļam.

Ar informāciju par paredzēto darbību var iepazīties šeit, kā arī trīs skarto novadu mājas lapās un LVC mājas lapā https://lvceli.lv/raksti/ no 2022. gada 8. līdz 28. februārim, un šajā laikā var sūtīt rakstiskus viedokļus par paredzētās darbības ietekmi uz vidi Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, LV-1045, Rīga, tālr. 67321173,  www.vpvb.gov.lv, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv).

14.-18. februārī turpatbūs pieejama videoprezentācija un iespēja rakstīt jautājumus uz e-pastu valdis@felsbergs.lv un saņemt atbildes vienas darbdienas laikā.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 16. februārī plkst. 17:00 saskaņā ar “Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā” noteikto: attālināti tiešsaistes videokonferencē. Pieejas saite un instrukcija tiks publicēta šeit; pret pieprasījumu e-pastā valdis@felsbergs.lv saiti varēs saņemt arī e-pastā.

Kontakttālrunis: 292 777 44