Diena: 2022. g. 18. februāris

PAZIŅOJUMS

2022. gada 18. februārī Vides pārraudzības valsts birojā ir iesniegta ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma (IVN) četru vēja elektrostaciju būvniecībai Ventspils novada Popes pagastā aktuālā redakcija. IVN tiek veikts četrām vēja elektrostacijām (VES) ar katras jaudu 5,6