Turpinās darbs pie dabas aizsardzības plāna izstrādes dabas liegumam “Vidzemes akmeņainā jūrmala” Salacgrīvas novadā 

30. janvārī, plkst. 14:00 Salacgrīvā, Rīgas ielā 10a, Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas biroja telpās notiks dabas aizsardzības plāna dabas liegumam “Vidzemes akmeņainā jūrmala” uzraudzības grupas sanāksme par dabas aizsardzības plāna izstrādes gaitā apkopoto informāciju un sagatavoto dabas aizsardzības plāna pirmo darba redakciju.