Darbs pie dabas aizsardzības plāna dabas liegumam “Tāšu ezers” Grobiņas novadā

Informējam, ka 2019. gada 21. janvārī, plkst. 10:00 Grobiņā, Lielā iela 76, Grobiņas novada domē notiks dabas aizsardzības plāna dabas liegumam “Tāšu ezers” uzraudzības grupas sanāksme par dabas aizsardzības plāna izstrādes gaitā apkopoto informāciju un sagatavoto dabas aizsardzības plāna pirmo darba redakciju.