Diena: 2018. g. 6. maijs

Atzinuma sagatavošana par plānotajiem padziļināšanas darbiem Flotes ielā 13, Rīgas Brīvostas teritorijā

SIA “Enviroprojekts” sagatavo atzinumu plānotajiem padziļināšanas darbiem “Ietekmes uz vidi novērtējuma naftas un naftas ķīmijas produktu pārkraušanas termināla izveidei Rīgā, Flotes ielā 13, Rīgas Brīvostas teritorijā procedūras ietvaros”. Padziļināšanas darbi atbilstoši IVN ziņojumam ir veicami vairākos Rīgas

Sākotnējais ietekmes uz vidi novērtējums SIA „Mūkusalas Biznesa Centrs” daudzstāvu auto transportlīdzekļu novietnes jaunbūvei

Izstrādāts sākotnējais ietekmes uz vidi novērtējums SIA „Mūkusalas Biznesa Centrs” daudzstāvu auto transportlīdzekļu novietnes jaunbūvei. Pasūtītājs: SIA „Mūkusalas Biznesa Centrs”. Pasūtītāja plānotā darbība: Daudzstāvu auto transportlīdzekļu novietnes jaunbūve, Mūkusalas iela b/n, Rīga (kad. Nr. 0100