Būvprojekta izstrāde ,,Pazemes ūdeņu ierobežošanas pasākumu īstenošana, Cēsu 1.pamatskolas ēkai Gaujas ielā 17, Cēsīs, Cēsu novadā”

SIA “Enviroprojekts” izstrādā būvprojektu un veiks autoruzraudzību ,,Pazemes ūdeņu ierobežošanas pasākumu īstenošana, Cēsu 1.pamatskolas ēkai Gaujas ielā 17, Cēsīs, Cēsu novadā”. Pasūtītājs: Cēsu novada pašvaldība.