Uzsākta Viesītes ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde

SIA “Enviroprojekts” 2018. gada maijā ir uzsācis “Viesītes ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde”.  Projekts tiek realizēts Latvijas vides aizsardzības fonda izsludināto projektu konkursa, vadlīnijas  “Ūdeņu aizsardzība” aktivitāte “Publisko ūdeņu pārvaldība” ietvaros. Pasūtītājs Viesītes novada pašvaldība.