Veikta sākotnējā ietekmes uz vidi novērtējuma izstrāde būvniecības iecerei Rūpniecības iela 1, Ventspilī

SIA “Enviroprojekts” veicis sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādi būvniecības iecerei Rūpniecības iela 1, Ventspilī. Paredzamā darbība – tirdzniecības centra jaunbūve. Paredzētā darbība plānota Ventspilī, Rūpniecības ielā 1a (kad. Nr. 2700 015 0106), kur šobrīd ir asfaltēta teritorija, kas tiek izmantota kā autostāvvieta. Netāli atrodas arī Ventspils paceļamais Ventas tilts. Pasūtītājs SIA “Ventbetons-V”.