Gads: 2022

DL Lubāna mitrājs dabas aizsardzības plāna izstrādes konsultatīvās grupas 4. sanāksme

DL “Lubāna mitrājs” dabas aizsardzības plāna izstrādes KG 4. sanāksme notiks 29. novembrī platformā ZOOM, no plkst. 10.00 līdz 13.00 (orientējoši). Piedalīties sanāksmē attālināti (platformā ZOOM) iespējams šeit: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIvcemhrzotE9Nm7hoS7o6noBKd-my4lN_w Sagatavotie materiāli, saistībā ar plāna 2.redakciju, pieejami

PAZIŅOJUMS par ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedrisko apspriešanu autoceļa A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers – Saulkalne) pārbūvei par ātrgaitas autoceļu

(Publicēts 15.09.2022. “Rīgas Apriņķa Avīzē” Nr.88(9299)) Ar Vides pārraudzības valsts biroja 2020. gada 10. novembra lēmumu Nr.5-02/16 ir piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra autoceļa A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers – Saulkalne) pārbūvei par ātrgaitas autoceļu. Paredzētās darbības