DL Lubāna mitrājs dabas aizsardzības plāna izstrādes konsultatīvās grupas 4. sanāksme

DL “Lubāna mitrājs” dabas aizsardzības plāna izstrādes KG 4. sanāksme notiks 29. novembrī platformā ZOOM, no plkst. 10.00 līdz 13.00 (orientējoši).

Piedalīties sanāksmē attālināti (platformā ZOOM) iespējams šeit: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIvcemhrzotE9Nm7hoS7o6noBKd-my4lN_w

Sagatavotie materiāli, saistībā ar plāna 2.redakciju, pieejami ŠEIT.

KG sanāksmē tiks lems par to vai sagatavotais dabas aizsardzības plāns nododams sabiedriskajai apspriešanai.

Pēc sanāksmes desmit dienu laikā, tiks sagatavots un būs publiski pieejams sanāksmes protokols.

Dabas aizsardzības plāna izstrādi DL Lubāna mitrājs no 2020. gada jūlija veic SIA “Enviroprojekts”. Dabas aizsardzības plāna izstrādes pasūtītājs ir Dabas aizsardzības pārvalde. Dabas aizsardzības plāna izstrāde tiek veikta Dabas skaitīšanas, jeb projekta „Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” ietvaros, kas tiek īstenots ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un Latvijas valsts atbalstu.