PAZIŅOJUMS par ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedrisko apspriešanu autoceļa A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers – Saulkalne) pārbūvei par ātrgaitas autoceļu

(Publicēts 15.09.2022. “Rīgas Apriņķa Avīzē” Nr.88(9299))

Ar Vides pārraudzības valsts biroja 2020. gada 10. novembra lēmumu Nr.5-02/16 ir piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra autoceļa A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers – Saulkalne) pārbūvei par ātrgaitas autoceļu.

Paredzētās darbības ierosinātāja ir VSIA “Latvijas Valsts ceļi” (LVC), reģ.Nr.40003344207, adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV – 1050; elektroniskā pasta adrese: lvceli@lvceli.lv.

Paredzētās darbības vieta: Ropažu un Salaspils novads.

Plānots esošo divjoslu Rīgas apvedceļu (autoceļš A4) pārbūvēt par ātrgaitas autoceļu ar divām brauktuvēm (4 braukšanas joslas). Tiek izskatītas divas pārbūves alternatīvas, kuras atšķiras detaļās, jo pārbūvējamā ceļa pamattrase nemainās. Autoceļam plānoti jauni divlīmeņu ceļu mezgli ar:

  • Upesciema un Skolas ielu (1.alternatīvā),
  • a/c P2,
  • a/c P4,
  • a/c P5.

Pārējos esošos pieslēgumus autoceļam A4 plānots likvidēt. Vietējā satiksme tiks organizēta pa zemākas kategorijas autoceļiem, pieslēdzot tos paredzētajos divlīmeņu ceļu mezglos. Plānotais atļautais maksimālais braukšanas ātrums: 130 km/h. Piedāvātas divas infrastruktūras tīkla alternatīvas, saglabājot esošo pamattrasi, tikai paplašinot to. Secināts un pamatots, ka abas alternatīvas ir īstenojamas, ja tajās iekļauj nepieciešamos pasākumus, kas novērš nepieļaujamu ietekmi uz vidi.

Ar pilnu ietekmes uz vidi novērtējumu un tā kopsavilkumu var iepazīties šeit, kā arī divu skarto novadu mājas lapās un LVC mājas lapā https://lvceli.lv no 2022. gada 15. novembra līdz 16. decembrim, un šajā laikā var sūtīt rakstiskus viedokļus par paredzētās darbības ietekmi uz vidi Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, LV-1045, Rīga, tālr. 67321173, www.vpvb.gov.lv, e-pasts: pasts@vpvb.gov.lv).

No 28. novembra līdz 2. decembrim šeit būs pieejama videoprezentācija un iespēja rakstīt jautājumus uz e-pastu valdis@felsbergs.lv un saņemt atbildes vienas darbdienas laikā.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 28. novembrī plkst. 17:00 saskaņā ar “Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā” noteikto: attālināti tiešsaistes videokonferencē. Pieejas saite un instrukcija publicēta šeit; pret pieprasījumu e-pastā valdis@felsbergs.lv saiti varēs saņemt arī e-pastā.

Kontakttālrunis: 292 777 44