Diena: 2022. g. 10. novembris

PAZIŅOJUMS par ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedrisko apspriešanu autoceļa A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers – Saulkalne) pārbūvei par ātrgaitas autoceļu

(Publicēts 15.09.2022. “Rīgas Apriņķa Avīzē” Nr.88(9299)) Ar Vides pārraudzības valsts biroja 2020. gada 10. novembra lēmumu Nr.5-02/16 ir piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra autoceļa A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers – Saulkalne) pārbūvei par ātrgaitas autoceļu. Paredzētās darbības