Ķemeru Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 2. sanāksme

Ķemeru Nacionālā parka (ĶNP) dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 2. sanāksme norisināsies klātienē 23. septembrī plkst. 10.00. Sanāksme notiks ĶNP informācijas centrā “Meža māja”, kā arī būs iespējams piedalīties sanāksmē attālināti ZOOM platformā. Dalībai sanāksmē lūgums reģistrēties līdz 22. septembra plkst. 17.00. Reģistrēties sanāksmei ZOOM platformā iespējams šeit. Uz Jūsu norādīto e-pastu Jums tiks nosūtīta ZOOM videokonferences piekļuves saite. Ja nepieciešams atbalsts reģistrācijai – lūgums sazināties ar kolēģi Mārtiņu Grosbahu tel.25641455.

Uzraudzības grupas sanāksmē plāna izstrādātāji iepazīstinās ar ĶNP dabas aizsardzības plāna 1.redakciju, informēs par paveikto un par turpmāk plānotajiem darbiem. Ar ĶNP dabas aizsardzības plāna 1.redakciju var iepazīties šeit.

Sanāksmes dalībniekiem būs iespēja izteikt komentārus par ĶNP dabas aizsardzības plāna 1.redakciju, uzdot jautājumus, sniegt priekšlikumus turpmākam darbam. Uzraudzības grupas sanāksmē piedalīsies gan uzraudzības grupas dalībnieki, atsevišķi plāna izstrādē iesaistītie eksperti, gan arī citi interesenti, kas  vēlas sekot līdz dabas aizsardzības plāna izstrādei. Pēc sanāksmes būs publiski pieejams sanāksmes ZOOM ieraksts un desmit dienu laikā, tiks sagatavots sanāksmes protokols.

Dabas aizsardzības plāna izstrādi ĶNP no 2020. gada jūlija veic SIA “Enviroprojekts”. Dabas aizsardzības plāna izstrādes pasūtītājs ir Dabas aizsardzības pārvalde. Dabas plāna izstrāde tiek veikta Dabas skaitīšanas, jeb projekta „Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” ietvaros, kas tiek īstenots ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un Latvijas valsts atbalstu.