Gads: 2021

PAZIŅOJUMS

2021. gada 10. decembrī Vides pārraudzības valsts birojā ir iesniegts ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums (IVN) četru vēja elektrostaciju būvniecībai Ventspils novada Popes pagastā. IVN tiek veikts četrām vēja elektrostacijām (VES) ar katras jaudu 5,6 MW

Dabas lieguma “Lubāna mitrājs” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 2. sanāksme

Dabas lieguma Lubāna mitrājs dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 2. sanāksmē norisināsies 24. novembrī, sākums plkst. 10.00. Sanāksme notiks attālināti ZOOM platformā. Lai reģistrētos sanāksmei ZOOM platformā spiest ŠEIT. Pēc reģistrācijas Jūs saņemsiet saiti uz sanāksmi, kas automātiski tiks nosūtīta