Dabas lieguma “Lubāna mitrājs” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 2. sanāksme

Dabas lieguma Lubāna mitrājs dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 2. sanāksmē norisināsies 24. novembrī, sākums plkst. 10.00. Sanāksme notiks attālināti ZOOM platformā. Lai reģistrētos sanāksmei ZOOM platformā spiest ŠEIT.

Pēc reģistrācijas Jūs saņemsiet saiti uz sanāksmi, kas automātiski tiks nosūtīta arī uz Jūsu e-pastu. Ja nepieciešams atbalsts reģistrācijai – lūgums sazināties ar Mārtiņu Grosbahu tel.25641455.

Uzraudzības grupas sanāksmē plāna izstrādātāji iepazīstinās ar Dabas lieguma Lubāna mitrājs dabas aizsardzības plāna 1.redakciju, informēs par paveikto un par turpmāk plānotajiem darbiem. Ar  dabas aizsardzības plāna 1.redakciju var iepazīties ŠEIT.

Sanāksmes dalībniekiem būs iespēja izteikt komentārus par Dabas lieguma Lubāna mitrājs dabas aizsardzības plāna 1.redakciju, uzdot jautājumus, sniegt priekšlikumus turpmākam darbam. Savus komentārus par plāna 1.versiju variet mums sūtīt arī ātrāk, līdz sanāksmei. Uzraudzības grupas sanāksmē piedalīsies gan uzraudzības grupas dalībnieki, atsevišķi plāna izstrādē iesaistītie eksperti, gan arī citi interesenti, kas vēlas sekot līdz dabas aizsardzības plāna izstrādei.  Pēc sanāksmes būs publiski pieejams sanāksmes ZOOM ieraksts un desmit dienu laikā, tiks sagatavots sanāksmes protokols.

Dabas aizsardzības plāna izstrādi Dabas liegumam Lubāna mitrājs no 2020. gada jūlija veic SIA “Enviroprojekts”. Dabas aizsardzības plāna izstrādes pasūtītājs ir Dabas aizsardzības pārvalde. Dabas plāna izstrāde tiek veikta Dabas skaitīšanas, jeb projekta „Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” ietvaros, kas tiek īstenots ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un Latvijas valsts atbalstu.