Noslēdzies darbs pie Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādes dūņu un minerālūdens izstrādei “Pladu purvā”, Baldones novadā

2021. gada janvārī tika parakstīts līgums Nr. BND/2021/1-22/4-LI par Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādi dūņu un minerālūdens izstrādei “Pladu purvs”, Baldones novadā. Darba mērķis ir esošās situācijas analīze dūņu un minerālūdens izstrādei “Pladu purvs”, Baldones novadā, nosakot dūņu krājumu teritorijā, to sastāvu un izmantošanas potenciālu ārstniecībā Baltijas valstīs, t.sk. tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde dūņu izmantošanai.

Baldones novadā esošajā “Pladu purvs”, (kadastra apz. 80250030079) vēsturiski tika iegūtas dziedniecības dūņas, kas tika izmantotas bijušajā Baldones sanatorijā un citur ārstniecības vajadzībām. Kopš 1991. gada aktīva dūņu ieguve nenotiek. 2021.gada pavasarī darba ietvaros veiktajā izpētē secināts, ka dūņu (ārstniecisko dūņu) galvenie fizikāli – mehāniskie un ķīmiskie radītāji (sadalīšanās pakāpe, dabīgais mitrums, piesārņotība utt.) atbilst kvalitātes prasībām dziedniecības dūņām un var tikt izmantot dūņu terapijai.