Informatīvās bāzes atjaunošana pētījumā par velosatiksmi un velosatiksmes infrastruktūru nacionālā mērogā

2021.gada 14.maijā SIA “Enviroprojekts” parakstīja līgumu ar VSIA „Latvijas Valsts ceļi” par informatīvās bāzes atjaunošanu pētījumā par velosatiksmi un velosatiksmes infrastruktūru nacionālā mērogā.

Darba ietvaros tiks veiktas socioloģiskās aptaujas sadarbībā ar SIA “SKDS”, kā arī veloinfrastruktūras inventarizācija pašvaldībās. Iedzīvotāju un pašvaldību aptaujas paredzētas analogas 2019.gadā izstrādātajam Pētījumam par velosatiksmi un velosatiksmes infrastruktūru nacionālā mērogā.

Socioloģiskās aptaujas tiks veiktas, lai iegūtu mikromobilitātes (velosipēdi un citi mikromobilitātes transportlīdzekļi, piem., elektriskie skrejriteņi) pārvietošanās paradumus raksturojošo datu iegūšanu.

Veloinfrastruktūras inventarizācijas ietvaros tiks analizēti valstī esošie un plānotie velosatiksmes infrastruktūras projekti.

Analīzes un izpētes rezultātā tiks iegūti dati īstermiņa un ilgtermiņa plānošanas vajadzībām.

Inventarizācija tiks veikta sekojošām galvenajām velosatiksmes infrastruktūras vienībām:

  1. velosatiksmes infrastruktūrai (veloceļi, velojoslas, kopējie gājēju un velosipēdistu ceļi);
  2. velosporta un velotūrisma objektiem;
  3. velostāvparkiem, velonovietnēm un citai ar velosatiksmi saistītai infrastruktūrai;
  4. plānotajiem velosatiksmes infrastruktūras pilnveidošanas pasākumiem.

Gala rezultāti tiks sniegti 2021.gada decembrī.