Uzsākts darbs pie Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādes dūņu un minerālūdens izstrādei “Pladu purvā”, Baldones novadā

2021. gada janvārī tika parakstīts līgums Nr. BND/2021/1-22/4-LI par Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādi dūņu un minerālūdens izstrādei “Pladu purvs”, Baldones novadā. Darba mērķis ir esošās situācijas analīze dūņu un minerālūdens izstrādei “Pladu purvs”, Baldones novadā, nosakot dūņu krājumu teritorijā, to sastāvu un izmantošanas potenciālu ārstniecībā Baltijas valstīs, t.sk. tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde dūņu izmantošanai.

Izpētes darbi norisināsies visā atradnes teritorijā, kas ietver Baldones novada domes un AS “Latvijas valsts meži” īpašumus.

Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādi plānots pabeigt līdz 2021. gada maija beigām.

Baldones novadā esošajā “Pladu purvs”, (kadastra apz. 80250030079) vēsturiski tika iegūtas dziedniecības dūņas, kas tika izmantotas bijušajā Baldones sanatorijā un citur ārstniecības vajadzībām. Kopš 1991. gada aktīva dūņu ieguve nenotiek.