Dabas lieguma “Lubāna mitrājs” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 1. sanāksme

Dabas lieguma “Lubāna mitrājs” (Lubāna mitrājs) dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 1. sanāksme norisināsies 11. februārī plkst. 13.00. Sanāksme notiks attālināti ZOOM platformā.

Dalībai sanāksmē iespējams reģistrēties līdz 10. februāra plkst. 17.00.

Lai reģistrētos sanāksmei, spied ŠEIT.

Reģistrētajiem dalībniekiem sanāksmes dienā – 11. februārī, tiks nosūtīta ZOOM videokonferences piekļuves saite.
Uzraudzības grupas sanāksmē plāna izstrādātāji informēs par paveikto un par turpmāk plānotajiem darbiem. Sanāksmes dalībniekiem būs iespēja uzdot jautājumus.
Pēc sanāksmes būs publiski pieejams sanāksmes audiofails un desmit dienu laikā, tiks sagatavots sanāksmes protokols.

Dabas aizsardzības plāna izstrādi Lubāna mitrājam no 2020. gada jūlija veic SIA “Enviroprojekts”. Dabas aizsardzības plāna izstrādes pasūtītājs ir Dabas aizsardzības pārvalde. Dabas plāna izstrāde tiek veikta Dabas skaitīšanas, jeb projekta „Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” ietvaros, kas tiek īstenots ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un Latvijas valsts atbalstu.