VIDEOKONFERENCE – Ķemeru Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšana

Ir uzsākta īpaši aizsargājamās dabas un Natura 2000 teritorijas Ķemeru Nacionālā parka (ĶNP) dabas aizsardzības plāna izstrāde, un 22. oktobrī plkst. 17.00 notikusi plāna izstrādes uzsākšanas videokonference. Vietnes sadaļā Ķemeru Nacionālais parks iespējams iepazīties ar sagatavotu informatīvu video materiālu, kā arī citu informāciju par ĶNP.

Aicinām ikvienu interesentu iesaistīties plāna izstrādē lai saņemtu aktuālo informāciju un savlaicīgi paustu viedokli par turpmāko teritorijas apsaimniekošanu un izmantošanu!

Aicinām līdz 30. novembrim iesūtīt jautājumus, priekšlikumus un ieceres attiecībā uz teritorijas un sava īpašuma apsaimniekošanas perspektīvām, rakstot uz kemeri@enviro.lv vai izmantot šo anketu.


Ķemeru Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas sanāksmes videokonferences (22. oktobrī) ieraksts:


Dabas aizsardzības plāna izstrāde tiek veikta dabas skaitīšanas jeb ES Kohēzijas fonda projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” Nr. 5.4.2.1/16/I/001 ietvaros.