Gads: 2020

Projekta “Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums

Ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojums “Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā” 2020.gada 18.decembrī iesniegts atzinuma sniegšanai Vides pārraudzības valsts birojā. Paredzētā darbība: izmaiņas esošajā Ierosinātāja darbībā, proti, jau uzstādītā sadedzināšanas iekārtā plānota no