VIDEOKONFERENCE – Lubāna mitrāja dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšana

Ir uzsākta īpaši aizsargājamās dabas un Natura 2000 teritorijas dabas lieguma “Lubāna mitrājs” (Lubāna mitrājs) dabas aizsardzības plāna izstrāde, un 12. novembrī plkst. 17.00 notiks plāna izstrādes uzsākšanas videokonference.

Lai pievienotos videokonferencei, spiediet ŠEIT . Pirms pievienošanās videokonferencei, lūgums iepazīties ar dalības noteikumiem ŠEIT.


Aicinām, līdz videokonferencei iepazīties ar sagatavoto informatīvo video materiālu, kā arī citu informāciju par Lubāna mitrāju lapas sadaļā “Dabas liegums “Lubāna mitrājs”“.

Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas aizsardzības departamenta sagatavotais informatīvais materiāls:  Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas sagatavots informatīvs materiāls: 
Lauku atbalsta dienesta sagatavotais informatīvais materiāls: Plāna izstrādātāju SIA “Enviroprojekts” sagatavotais informatīvais materiāls: 

Aicinām ikvienu interesentu iesaistīties plāna izstrādē lai saņemtu aktuālo informāciju un savlaicīgi paustu viedokli par turpmāko teritorijas apsaimniekošanu un izmantošanu!

Aicinām līdz 20. decembrim iesūtīt jautājumus, priekšlikumus un ieceres attiecībā uz teritorijas un sava īpašuma apsaimniekošanas perspektīvām, rakstot uz lubans@enviro.lv vai izmantot šo anketu.

Dabas aizsardzības plāna izstrāde tiek veikta dabas skaitīšanas jeb ES Kohēzijas fonda projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” Nr. 5.4.2.1/16/I/001 ietvaros.