Dabas lieguma “Lubāna mitrājs” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas (neklātienes) sanāksme

Ir uzsākta īpaši aizsargājamās dabas un Natura 2000 teritorijas, dabas lieguma “Lubāna mitrājs” (Lubāna mitrājs) dabas aizsardzības plāna izstrāde, un šī gada 12. novembrī plkst. 17.00 notiks plāna izstrādes uzsākšanas videokonference. No 9. līdz 13. novembrim vietnes sadaļā Dabas liegums “Lubāna mitrājs ikvienam būs iespēja iepazīties ar dabas aizsardzības plāna izstrādes kārtību un mērķiem, kā arī Lubāna mitrāja vispārējo informāciju.

Plānu Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādā SIA “Enviroprojekts” (Mazā Nometņu iela 31, Rīga, LV-1002, tālrunis 25641455, www.enviro.lv). Sīkāka informācija par plāna izstrādi, videokonferences norisi un pieslēgšanos pieejama sadaļā Dabas liegums “Lubāna mitrājs un www.daba.gov.lv.

Aicinām līdz videokonferencei iepazīties ar sadaļā Dabas liegums “Lubāna mitrājs pieejamajiem informatīvajiem materiāliem un iesūtīt videokonferencē apspriežamos jautājumus, kā arī līdz 20. decembrim iesūtīt jautājumus, priekšlikumus un ieceres attiecībā uz teritorijas un sava īpašuma apsaimniekošanas perspektīvām, rakstot uz lubans@enviro.lv vai izmantot šo anketu.

Aicinām ikvienu interesentu iesaistīties plāna izstrādē un piedalīties sanāksmē, lai saņemtu aktuālo informāciju un savlaicīgi paustu konstruktīvu viedokli par turpmāko teritorijas apsaimniekošanu un izmantošanu!

Dabas aizsardzības plāna izstrāde tiek veikta dabas skaitīšanas jeb ES Kohēzijas fonda projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” Nr. 5.4.2.1/16/I/001 ietvaros.