Paziņojums par paredzētās darbības Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā, Rūpniecības ielā 73A ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

 

Paredzētās darbības nosaukums: „Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā”.

Paredzēto darbību plānots īstenot Rūpniecības ielā 73A, Jelgavā (kadastra Nr. 09000070385, kadastra apzīmējums 09000070333), SIA “Fortum Latvia” teritorijā.

Ierosinātājs: SIA “Fortum Latvia”, reģistrācijas Nr. 40103854352.

2020. gada 15. oktobra ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums “Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā” izstrādāts saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2019.gada 5.aprīlī izsniegto ietekmes uz vidi novērtējuma programmu Nr.5-03/3, kas izsniegta ietekmes uz vidi novērtējumam kurināmā diversifikācijai esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā. Paredzētā darbība ir izmaiņas esošajā darbībā, proti, jau uzstādītā sadedzināšanas iekārtā, plānota no atkritumiem iegūtā kurināmā līdzsadedzināšana. 2019. gada 10. janvārī Vides pārraudzības valsts birojs pieņēma lēmumu Nr.5-02/1 par ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību paredzētajai darbībai.

Ziņojumu sagatavoja: SIA „Enviroprojekts”, Mazā Nometņu iela 31, Rīga, LV 1002.

Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks neklātienes formā (attālināti) no 26.oktobra līdz 30.oktobrim. Ikvienam būs iespēja iepazīties ar sabiedriskās apspriešanas sanāksmei sagatavotajām prezentācijām un interesentiem būs iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes, rakstot uz e-pasta adresi liga@enviro.lv vai jautajumi@fortum.com. 2020. gada 28. oktobrī laika posmā no plkst.17:00 līdz plkst. 19:00 notiks sabiedriskās apspriešanas videokonference, kurā būs iespēja tiešsaistē uzdot jautājumus ierosinātājam un Ziņojuma izstrādātājiem. Saite uz videokonferenci tiks publicēta interneta vietnē www.fortum.lv.

Ar izstrādāto Ziņojumu var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā*, Lielajā ielā 11, Jelgavā, pirmdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 19:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 14:30, kā arī Ierosinātāja mājas lapā www.fortum.lv.

Rakstiski priekšlikumus vai viedokļus sūtīt līdz 2020. gada 17. novembrim (pasta zīmogs) uz pasta adresi: Vides pārraudzības valsts birojs, Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis 67321173, www.vpvb.gov.lv, vai Ierosinātājam – SIA “Fortum Latvia”, adrese: Rūpniecības iela 73A, Jelgava, LV-3008, tālr. 63007055, vai elektroniski uz e-pastu: jautajumi@fortum.com.

Paziņojums publicēts laikrakstā “Jelgavas vēstnesis” ceturtdien, 2020.gada 15.oktobrī  Nr. NR.40(682).

* Ņemot vērā noteiktos piesardzības pasākumus COVID-19 izplatības ierobežošanai, lūdzam izvēlēties iespēju ar sagatavoto Ziņojumu un tā materiāliem iepazīties attālināti.