Ķemeru Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas (neklātienes) sanāksme

Ir uzsākta īpaši aizsargājamās dabas un Natura 2000 teritorijas Ķemeru Nacionālā parka (ĶNP) dabas aizsardzības plāna izstrāde, un šī gada 22. oktobrī plkst. 17.00 notiks plāna izstrādes uzsākšanas videokonference. No 19. līdz 23. oktobrim vietnes sadaļā Ķemeru Nacionālais parks ikvienam būs iespēja iepazīties ar dabas aizsardzības plāna izstrādes kārtību un mērķiem, kā arī ĶNP vispārējo informāciju.

Plānu Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādā SIA “Enviroprojekts” (Mazā Nometņu iela 31, Rīga, LV-1002, tālrunis 25641455, www.enviro.lv). Sīkāka informācija par plāna izstrādi, videokonferences norisi un pieslēgšanos pieejama sadaļā Ķemeru Nacionālais parkskā arī tīmekļa vietnē www.daba.gov.lv.

Aicinām līdz videokonferencei iepazīties ar tīmekļa sadaļā Ķemeru Nacionālais parks pieejamajiem informatīvajiem materiāliem un iesūtīt videokonferencē apspriežamos jautājumus, kā arī līdz 30. novembrim iesūtīt jautājumus, priekšlikumus un ieceres attiecībā uz teritorijas un sava īpašuma apsaimniekošanas perspektīvām, rakstot uz kemeri@enviro.lv vai izmantot šo anketu.

Aicinām ikvienu interesentu iesaistīties plāna izstrādē un piedalīties sanāksmē, lai saņemtu aktuālo informāciju un savlaicīgi paustu konstruktīvu viedokli par turpmāko teritorijas apsaimniekošanu un izmantošanu!

Dabas aizsardzības plāna izstrāde tiek veikta dabas skaitīšanas jeb ES Kohēzijas fonda projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” Nr. 5.4.2.1/16/I/001 ietvaros.