Seminārs par tēmu “Teritoriju iedalījums zonās un kategorijās atkarībā no pieļaujamās augsnes piesārņojuma pakāpes un Latvijas augsnes un grunts kvalitātes normatīvu pārskatīšana”

2020.gada 17.jūnijā noslēgtā līguma ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, ietvaros 2020.gada 16.septembrī SIA “Enviroprojekts” sadarbībā ar SIA “Intergeo Baltic” organizēs semināru par izpētes darba “Teritoriju iedalījums zonās un kategorijās atkarībā no pieļaujamās augsnes piesārņojuma pakāpes un Latvijas augsnes un grunts kvalitātes normatīvu pārskatīšana” iegūtajiem rezultātiem gan attiecībā uz augsnes un grunts kvalitātes normatīvu pārskatīšanu, gan teritoriju kategorizēšanu, atkarībā no augsnes piesārņojuma pakāpes un iespējamajiem turpmākiem teritoriju/augsnes izmantošanas veidiem pēc sanācijas/reģenerācijas.

Semināra programma:
Plkst. 14:30-17:00 – SIA “Enviroprojekts” prezentēs projekta “Teritoriju iedalījuma zonās un kategorijās atkarībā no pieļaujamās augsnes piesārņojuma pakāpes izstrāde un Latvijas augsnes un grunts kvalitātes normatīvu pārskatīšana” ietvaros veikta izpētes darba rezultātus.
Sanāksmes darba kārtība:
1. SIA “Enviroprojekts” prezentācijas:
·         Esošā situācija (L.Roziņa);
·         Eiropas valstu pieredze (L.Roziņa);
·         Rekomendācijas teritoriju iedalījumam zonās vai kategorijās (P.Blumats);
·         Priekšlikumi normatīvu aktualizēšanā (P.Blumats);
·         Rekomendācijas augsnes un grunts kvalitātes paraugu ņemšanas metodēm (R.Nikolajevs);
·         Augsnes un grunts paraugu izpēte (R.Nikolajevs).
2. Diskusija
Sanāksme notiks Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, Peldu ielā 25, 101.telpā.