Atcelta sabiedriskās apspriešanas sanāksme

ATCELTA dabas lieguma “Diļļu pļavas” dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, Dabas aizsardzības pārvalde no šī gada 13. marta līdz 14. aprīlim visā Latvijā atceļ visus ieplānotos publiskos pasākumus, tostarp arī 25. martā plānoto dabas lieguma “Diļļu pļavas” sabiedrisko apspriedi.

Informācija par pārceltās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes norises laiku un vietu tiks publicēta vietējās pašvaldības laikrakstā un interneta vietnē, kā arī Dabas aizsardzības pārvaldes, dabas skaitīšanas un plāna izstrādātāja SIA “Enviroprojekts” interneta vietnē.

Neskatoties uz sabiedriskās apspriešanas pārcelšanu, aicinām turpināt izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par plānu rakstiski līdz pārceltajai sabiedriskajai apspriešanai, adresējot tos plāna izstrādātājam SIA “Enviroprojekts” (Mazā Nometņu iela 31, Rīga, LV-1002 vai martins@enviro.lv).

Ar izstrādāto plānu joprojām iespējams iepazīties Alsungas novada pašvaldībā (Pils ielā 1, Alsungā) un www.enviro.lv.

Avots: lvportals.lv