Satiksmes ministrijas pasūtījumā SIA “Enviroprojekts” veicis līdz šim plašāko pētījumu par velosatiksmi Latvijā

Šī pētījuma ietvaros veiktās socioloģiskās aptaujas rezultāti liecina, ka Latvijā pēdējā gada laikā ar velosipēdu pārvietojušies 35,3% iedzīvotāji, savukārt ikdienas braucēji (ar velosipēdu brauc katru vai gandrīz katru dienu) ir 6,4%, turpretī vismaz vienu reizi nedēļā brauc 19,8% Latvijas iedzīvotāji, no kuriem visvairāk ir Pierīgā (23,2%), bet vismazāk – Latgalē (17,2%). Sezonāli, iestājoties aukstākiem laikapstākļiem, velosipēdistu skaits samazinās par aptuveni par ceturtdaļu. Visbiežākie ar velosipēdu pārvietojas izklaides un atpūtas nolūkā, bet 9% Latvijā strādājošo iedzīvotāju velosipēdu izmanto, lai nokļūtu darbā.

Saskaņā ar pašvaldību un LVC sniegto informāciju Latvijā kopumā ir 727,76 km velosatiksmes infrastruktūras, no kuras 701 km ir pašvaldību pārvaldībā un 26 km – LVC datu bāzē bilancē uzrādītā.

Ar pētījumu par velosatiksmi un velosatiksmes infrastruktūru nacionālā mērogā var iepazīties šeit: http://veloplans.lv/wp-content/uploads/2017/08/Velo-petijums_15012020.pdf