SIA “Enviroprojekts” prezentēs Pētījumu par velosatiksmi un velosatiksmes infrastruktūru nacionālā mērogā VARAM rīkotajā diskusiju forumā “Velo Forums 2020”

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar biedrību “Baltijas Vides Forums” un biedrību “Latvijas Riteņbraucēju apvienība” 22.janvārī organizē diskusiju forumu “Velo Forums 2020”. Forumā pārrunās velosatiksmes nozares aktualitātes, izaicinājumus un veidus, kā pilnvērtīgi velosatiksmi integrēt kopējā transporta sistēmā. Forums vērsīs sabiedrības un politikas plānotāju uzmanību uz ieguvumiem, ko pārvietošanās ar velosipēdu sniedz, piemēram, dabas resursu saudzēšana, siltumnīcas efekta gāzu emisiju daudzumu samazināšana un veselības uzlabošana.

Velo forums notiks 22.janvārī viesnīcā “Tallink Hotel Riga” (Elizabetes iela 24, Rīgā) un pulcēs dažādu valsts un pašvaldību institūciju, nevalstisko organizāciju pārstāvjus un velodraugus. Velo Foruma pirmajā daļā plānotas speciālistu prezentācijas, kur vienojošais temats būs visaptverošā Latvijas velo pētījuma rezultāti (SIA “Enviroprojekts”), mirkomobilitāte, velosatiksmes integrēšana sabiedriskā transporta sistēmā, velosatiksmes datu ievākšanas metodes, velosatiksmes novērtēšanas metodes pašvaldībās, velosatiksmes veicināšanas risinājumi pašvaldībās un velotransporta lomu klimata pārmaiņu mazināšanā.

Otrajā pasākuma daļā būs interaktīvas diskusijas grupās, kurās dažādu jomu speciālisti diskutēs par izaicinājumiem velosatiksmes attīstībai un sadarbības iespējām starp pašvaldībām un valsts institūcijām, kā arī meklēs risinājumus velosatiksmes straujākai attīstībai.

Interesentus aicinām reģistrēties Velo forumam līdz 2020. gada 17.janvārim (ieskaitot) ŠEIT vai neskaidrību gadījumā sazināties ar organizatoru pārstāvjiem Mārtiņu Grelu (e-pasts: martins.grels@varam.gov.lv, tālr. 66016 733) vai Līgu Pakalnu (e- pasts: liga.pakalna@bef.lv, tālrunis: 6735 7550). Ņemot vērā, ka pasākuma dalībnieku skaits ir ierobežots, apstiprinājums par Jūsu līdzdalību tiks atsūtīts pēc pieteikumu saņemšanas!

Velo Forumam tiks nodrošināta tiešraide, kas būs pieejama VARAM tīmekļa vietnē: http://www.varam.gov.lv/lat/video_tiesraide/.

Pašreiz vienīgais politikas plānošanas dokuments velosatiksmes attīstībai ir Velosatiksmes attīstības plāns 2018.-2020.gadam, ko izstrādājusi Satiksmes ministrija un kurā VARAM ir dots uzdevums īstenot Velo Forumu, lai pārrunātu attīstības perspektīvas un problēmjautājumus pašvaldībās par velosatiksmi. Attīstības jautājumus plānots iekļaut jaunajās Transporta attīstības pamatnostādnēs un, balstoties uz šajā forumā izskanējušām idejām, tiks sagatavoti priekšlikumi turpmākai velosatiksmes attīstības politikas plānošanai.

Informāciju sagatavoja:
Mārtiņš Grels
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Telpiskās plānošanas departamenta vecākais eksperts