Uzsākta būvprojekta izstrāde Pļaviņu HES ūdenskrātuves Lielās Krasta ielas stāvkrasta nostiprināšanai, Pļaviņās

SIA “Enviroprojekts” 2018. gada augustā noslēdza līgumu ar VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centru” par „Pļaviņu HES ūdenskrātuves Lielās Krasta ielas stāvkrasta nostiprināšana, Pļaviņās, būvprojekta izstrāde ar autoruzraudzību”.

Darbu izpildes laiks: 6 mēneši no līguma noslēgšanas brīža.

Tiks ievērotas šādas galvenās prasības/darbi izstrādājot būvprojektu:

  • topogrāfiskā plāna izstrāde ap 7 ha (hektāru) platībā;
  • hidromelioratīvā izpēte ap 7 ha (hektāru) platībā;
  • ģeotehniskā izpēte;
  • ģeotehniskās izpētes programmas saskaņojums ar Pasūtītāju;
  • ūdenslīdēju apsekojumi stāvkrasta zemūdens daļas zonā;
  • batimetrisko mērījumu veikšana;
  • detalizēti izstrādāts un saskaņots konstruktīvais risinājums ar Pasūtītāju Valsts nozīmes automātiskās hidroloģiskās stacijas iekārtu apkaimē projektēto stāvkrastu nostiprinājuma zemūdens daļas konstrukcijai un Darba organizācijas projekts (DOP);
  • nostiprināmā stāvkrasta posmā ielas segumu atjaunošanu ar virszemes ūdens novades sistēmas ierīkošanas izstrāde.