Mēnesis: 2018. gada septembris

Uzsākta būvprojekta izstrāde Pļaviņu HES ūdenskrātuves Lielās Krasta ielas stāvkrasta nostiprināšanai, Pļaviņās

SIA “Enviroprojekts” 2018. gada augustā noslēdza līgumu ar VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centru” par „Pļaviņu HES ūdenskrātuves Lielās Krasta ielas stāvkrasta nostiprināšana, Pļaviņās, būvprojekta izstrāde ar autoruzraudzību”. Darbu izpildes laiks: 6 mēneši no līguma