Paziņojums par paredzētās darbības – SIA “HIDROLATS ČL”čuguna izstrādājumu ražošanas apjomu palielināšana sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Paredzētā darbība: čuguna izstrādājumu ražošanas palielināšanas līdz 18 144 t/gadā (72 t/dnn).

Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA “HIDROLATS ČL”, reģ. Nr. 42103031806,

 

Paredzētās darbības norises vieta: Liepājā, Brīvības ielā 103 (kadastra Nr. 1700 022 0081).

Vides pārraudzības valsts biroja (VPVB) lēmums par nepieciešamību veikt ietekmes uz vidi novērtējumu pieņemts 14.05.2018.

Paredzētās darbības apraksts: Uzņēmums SIA „Hidrolats ČL” nodarbojas ar čuguna izstrādājumu ražošanu, B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr. LI13IB0020 ietvaros. Atļaujā norādītais saražotais čuguna izstrādājumu daudzums ir 7200 t/gadā. Kā izejviela čuguna izstrādājumu ražošanai tiek izmantoti tērauda (OXI) metāllūžņi un čuguna metāllūžņi (kods 191202). Uzņēmums plāno palielināt čuguna izstrādājumu ražošanu līdz 18 144 t/gadā (72 t/dnn). Lai saražotu šo čuguna daudzumu nepieciešams izmantot 25 587 tonnas metāllūžņu gadā.

Iegūt informāciju par paredzēto darbību var Liepājas pilsētas pašvaldībā, apmeklētāju pieņemšanas centrā, darba dienās no plkst. 8:30 līdz 16:00., kā arī tīmekļa vietnē:https://www.enviro.lv.

Paredzētās darbības sabiedriskā apspriešana notiks līdz 21. augustam.

Priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt VPVB, Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālr. 67321173, (http://www.vpvb.gov.lv/), e-pasts:vpvb@vpvb.gov.lv vai info@hidrolats.coml īdz 2018. gada 21. augustam.

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika uzņēmuma pārvaldes ēkā, Brīvības ielā 103, Liepājā, 2018. gada 14. augustā plkst.17.00.