Mēnesis: 2018. gada augusts

Paziņojums par paredzētās darbības – SIA “HIDROLATS ČL”čuguna izstrādājumu ražošanas apjomu palielināšana sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Paredzētā darbība: čuguna izstrādājumu ražošanas palielināšanas līdz 18 144 t/gadā (72 t/dnn). Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA “HIDROLATS ČL”, reģ. Nr. 42103031806,   Paredzētās darbības norises vieta: Liepājā, Brīvības ielā 103 (kadastra Nr. 1700 022 0081). Vides