Mēnesis: 2023. gada augusts

Jauns pakalpojums atjaunojamās enerģijas attīstītājiem pirms lēmuma pieņemšanas par AS “Latvijas valsts meži” izsoļu teritorijām.

SIA Enviroprojekts (www.enviro.lv) piedāvā: Vēju un saules elektrostaciju potenciālo teritoriju sākotnējais (3 nedēļas/21 diena) risku novērtējums. Esam izstrādājuši jaunu digitālu pakalpojumu, lai nodrošinātu pārskatu par iespējamiem ierobežojumiem, kas jāņem vērā vēju un saules elektrostaciju projektu