Diena: 2023. g. 9. februāris

Dabas lieguma “Lubāna mitrājs” dabas aizsardzības plāna 2023.-2035. gadam sabiedriskās apspriešanas sanāksmju protokoli

No 2023. gada 9. janvāra līdz 8. februārim norisinājās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, dabas lieguma “Lubāna mitrājs” dabas aizsardzības plāna 2023.-2035. gadam sabiedriskā apspriešana (SA). Sanāksmju protokoli un prezentācijas pieejamas ŠEIT. Sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtie