Ķemeru Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna izstrādes konsultatīvās grupas 6. sanāksme

ĶNP dabas aizsardzības plāna izstrādes KG 6. sanāksme notiks 27. jūlijā un notiks Jūrmalā, Jūrmalas centrālajā bibliotēkā, Strēlnieku prospektā 30, no plkst. 10.00 līdz 13.00 (orientējoši).

Piedalīties sanāksmē attālinātai (platformā ZOOM) iespējams šeit: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwude2grTMrHtV5S8X94IOI9NK60OhK0DPV

KG sanāksmē tiks strādāts ar dabas aizsardzības plāna 2. redakciju kopumā un citiem jautājumiem, kā arī KG lems par to vai sagatavotais dabas aizsardzības plāns nododams sabiedriskajai apspriešanai.

Sagatavotie materiāli, saistībā ar plāna 2.redakciju, pieejami ŠEIT.

Pēc sanāksmes desmit dienu laikā, tiks sagatavots un būs publiski pieejams sanāksmes protokols.

Dabas aizsardzības plāna izstrādi Ķemeru Nacionālajam parkam no 2020. gada jūlija veic SIA “Enviroprojekts”. Dabas aizsardzības plāna izstrādes pasūtītājs ir Dabas aizsardzības pārvalde. Dabas plāna izstrāde tiek veikta Dabas skaitīšanas, jeb projekta „Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” ietvaros, kas tiek īstenots ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un Latvijas valsts atbalstu.