Mēnesis: 2022. gada jūlijs

Ķemeru Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna izstrādes konsultatīvās grupas 6. sanāksme

ĶNP dabas aizsardzības plāna izstrādes KG 6. sanāksme notiks 27. jūlijā un notiks Jūrmalā, Jūrmalas centrālajā bibliotēkā, Strēlnieku prospektā 30, no plkst. 10.00 līdz 13.00 (orientējoši). Piedalīties sanāksmē attālinātai (platformā ZOOM) iespējams šeit: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwude2grTMrHtV5S8X94IOI9NK60OhK0DPV KG sanāksmē tiks

PAZIŅOJUMS par paredzētās darbības “derīgo izrakteņu (smilts-grants un smilts) ieguvei atradnē “Gramzda II” nekustamajos īpašumos “Meža Bites” un “Rieksti” Gramzdas pagastā, Dienvidkurzemes novadā” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu.

2021. gada 13. jūlijā Vides pārraudzības valsts birojā ir iesniegts ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojums derīgo izrakteņu (smilts-grants un smilts) ieguvei atradnē “Gramzda II” nekustamajos īpašumos “Meža Bites” un “Rieksti” Gramzdas pagastā, Dienvidkurzemes novadā. IVN tiek