Ķemeru Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna izstrādes konsultatīvās grupas 5. sanāksme

Ķemeru Nacionālā parka (ĶNP) dabas aizsardzības plāna izstrādes konsultatīvās grupas (KG) 5. sanāksme norisināsies 21. jūnijā plkst. 13.00  Ķemeros, ĶNP informācijas centrā “Meža māja”.

Reģistrēties attālinātai dalībai sanāksmē (platformā ZOOM) iespējams šeit: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZcvcOitrTMtHtEb-QWafuruaJvf0KWMIogv

Informējam, ka sakaru kvalitāte var būt ar traucējumiem. 

KG sanāksmē plāna izstrādātāji iepazīstinās ar dabas aizsardzības plāna 2. redakciju kopumā, ĶNP noteikumu priekšlikumiem un citiem jautājumiem, kā arī KG lems par to vai sagatavotais dabas aizsardzības plāns nododams sabiedriskajai apspriešanai.

Sagatavotie materiāli, saistībā ar plāna 2.redakciju, pieejami ŠEIT.

Pēc sanāksmes desmit dienu laikā, tiks sagatavots un būs publiski pieejams sanāksmes protokols.

Dabas aizsardzības plāna izstrādi Ķemeru Nacionālajam parkam no 2020. gada jūlija veic SIA “Enviroprojekts”. Dabas aizsardzības plāna izstrādes pasūtītājs ir Dabas aizsardzības pārvalde. Dabas plāna izstrāde tiek veikta Dabas skaitīšanas, jeb projekta „Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” ietvaros, kas tiek īstenots ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un Latvijas valsts atbalstu.