Ķemeru Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna izstrādes konsultatīvās grupas 4. sanāksme

Ķemeru Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna izstrādes konsultatīvās grupas (kādreiz “uzraudzības grupas”) 4. sanāksme norisināsies 3. jūnijā plkst. 9.00  Ķemeros, Ķemeru Nacionālā parka (ĶNP) informācijas centrā “Meža māja”.

Konsultatīvās grupas sanāksmē plāna izstrādātāji iepazīstinās ar dabas vērtību saglabāšanai un uzlabošanai nepieciešamajiem apsaimniekošanas pasākumiem.

Ar pašreiz definētajiem apsaimniekošanas pasākumiem var iepazīties ŠEIT.

Pēc sanāksmes desmit dienu laikā, tiks sagatavots un būs publiski pieejams sanāksmes protokols.

Dabas aizsardzības plāna izstrādi Ķemeru Nacionālajam parkam no 2020. gada jūlija veic SIA “Enviroprojekts”. Dabas aizsardzības plāna izstrādes pasūtītājs ir Dabas aizsardzības pārvalde. Dabas plāna izstrāde tiek veikta Dabas skaitīšanas, jeb projekta „Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” ietvaros, kas tiek īstenots ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un Latvijas valsts atbalstu.