PAZIŅOJUMS par VES parka IVN sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Pēc Vides pārraudzības valsts biroja lēmuma Nr.5-02/36 (22.12.2021.) ir uzsākts ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) plānotam vēja elektrostaciju parkam Ventspils novada Užavas, Vārves un Ziru pagastā.

Provizoriskais maksimālais VES skaits – līdz 100, no kurām daļa IVN rezultātā izrādīsies dažādu nepieļaujamu ietekmju dēļ neīstenojamas. Dažādas iespējamās VES izvietojuma kombinācijas IVN gaitā kļūs par tajā izvērtējamajām alternatīvām.

Katras VES maksimālā jauda – līdz 8 MW. VES parka kopējā maksimālā jauda – līdz 768 MW. VES maksimālais augstums – līdz 270 m, rotora diametrs – līdz 180 m, aizsargjoslas rādiuss – līdz 405 m.

Paredzētās darbības ierosinātājs ir SIA “Envirsus”, reģistrācijas Nr.40203187175, adrese “Smēdes”, Pope, Popes pagasts, Ventspils novads, LV-3614, kontakti: 292 777 44, valdis@felsbergs.lv.

Ar paredzētās darbības iesniegumu var iepazīties internetā šeit no 2022. gada 19. aprīļa līdz 19. maijam un šajā laikā sūtīt rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, LV-1045, Rīga, tālr. 67321173,  www.vpvb.gov.lv, e-pasts: pasts@vpvb.gov.lv).

9.-13. maijā šeit būs pieejama videoprezentācija un iespēja rakstīt jautājumus uz e-pastu valdis@felsbergs.lv un saņemt atbildes vienas darbdienas laikā.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 12. maijā plkst. 17:00 saskaņā ar “Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā” noteikto: attālināti tiešsaistes videokonferencē. Pieejas saite un instrukcija publicēta šeit pret pieprasījumu e-pastā valdis@felsbergs.lv saiti varēs saņemt arī e-pastā.