Uzraudzības grupas sanāksme par Dabas aizsardzības plānu dabas liegumam “Vidzemes akmeņainā jūrmala”, Salacgrīvas novadā

27. septembrī, plkst. 10:00 Salacgrīvā, Rīgas ielā 10a, Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas biroja telpās notiks dabas aizsardzības plāna dabas liegumam “Vidzemes akmeņainā jūrmala” uzraudzības grupas sanāksme par dabas aizsardzības plāna redakciju, kas sagatavota sabiedriskajai apspriešanai.