Paziņojums par Saukas ezera ekpluatācijas noteikumu izstrādi

Saukas ezera ekspluatācijas noteikumi tiek izstrādāti pamatojoties uz savstarpēji noslēgto Līgumu starp Latvijas vides aizsardzības fonda administrāciju un Viesītes novada pašvaldību par projekta “Saukas ezera ekspluatācijas noteikumu izstrāde”, reģ.Nr.1-08/388/2018 īstenošanu, ar mērķi izveidot likumisko regulējumu, lai publisko ezeru varētu  ilgtspējīgi apsaimniekot un plānot saimniecisko darbību ūdens teritorijā.

Ūdens objekta raksturojums sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 27.decembra noteikumu Nr.1014 “Ūdens objektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādāšanas kārtība” noteiktajām prasībām un atbilstoši to saturam.

Saukas ezera ekspluatācijas noteikumi tiek izstrādāti no 2019.gada 23.aprīļa līdz 2020.gada 31.martam.

Saukas ezera ekpluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi: Saukas ezera ekspluatācijas noteikumi

Saukas ezera raksturojums: Saukas ezera raksturojums