Uzsākta dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam Sventājas upes ieleja

2018. gada jūnijā SIA “Enviroprojekts” noslēdza līgumu ar Dabas aizsardzības pārvaldi par dabas aizsardzības plāna izstrādi dabas liegumam “Sventājas upes ieleja”.

Viena no nedaudzām teritorijām Latvijā, kur sastopams Latvijā aizsargājams biotops un arī Eiropas Savienības aizsargājamais biotops 2330 Klajas iekšzemes kāpas, kā arī mūsu valstī tikai dienvidrietumu daļā sastopamie meži, Latvijā aizsargājams biotops – lapkoku meži ar parasto skābardi. Teritorija nozīmīga arī nogāžu un gravu mežu aizsardzībai. Konstatētas daudzas Latvijā retas un aizsargājamas augu un dzīvnieku sugas, kuru izplatība saistīta ar valsts dienvidu un dienvidrietumu daļu.

Darba izpildes laiks ir 18 mēneši no līguma noslēgšanas brīža.